Brochure

Om een impressie te bieden van de mogelijkheden die er zijn qua activerende werkvormen en Blended Learning heeft team ICTO FGw een handreiking in de vorm van een brochure ontwikkeld. Lees dit door ter inspiratie van allerlei werkvormen geschikt voor het onderwijs binnen de humanities. De handreiking is hier te downloaden: handreiking werkvormen.

INFO-SHEETS

Naast de brochure hebben wij voor een aantal veelgebruikte werkvormen info-sheets ontwikkeld. Download deze hieronder.